18-02-2022

Pękanie pąków kwiatowych, widoczne zielone końce liści osłaniających kwiaty

18-02-2022

Pękanie pąków kwiatowych, widoczne zielone końce liści osłaniających kwiaty